Περιοδικό Πολιτικής Και Πολιτισμικής Παρέμβασης


Σε εποχές που βασιλεύει το ψέμα, η διάδοση της αλήθειας είναι πράξη επαναστατική
Σκάνδαλο Της Κυβέρνησης Διορισμοί Υπάλληλων Βουλής με το ΦΕΚ

< Επισκόπηση προηγούμενης Θ.Ενότητας | Επισκόπηση επόμενης Θ.Ενότητας > 
Συγγραφέας Μήνυμα
Νυκτερινός ΕπισκέπτηςΈνταξη: 07 Ιαν 2008
Δημοσιεύσεις: 9

ΔημοσίευσηΔημοσιεύθηκε: Πεμ Μάϊ 20, 2010 10:23 am    Θέμα δημοσίευσης: Σκάνδαλο Της Κυβέρνησης Διορισμοί Υπάλληλων Βουλής με το ΦΕΚ Απάντηση με παράθεση αυτού του μηνύματος
Σκάνδαλο Της Κυβέρνησης Διορισμοί Υπάλληλων Βουλής με το ΦΕΚ 324 με 6 Ημέρες Μόνο Προϋπηρεσία!!!!!!

Το Θέμα το Έβγαλε Σήμερα το Πρωϊ ο Αυτιάς και μάλιστα Θρασύτατα πήρε τηλέφωνο ο Πρόεδρος της Βουλής στην εκπομπή του και επεσε το γέλιο της Αρκούδας ....

Ολόκληρος Πρόεδρος Βουλής προσπαθούσε να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα!!!! είπε και την Ατάκα της Ημέρας Για τον διορισμό δεν φταίνε τα Παιδιά (Υπάλληλοι Βουλής ) φταίνε οι πράξεις οι αποφάσεις των μεγάλων !!!!!!!!!!!!!!!!!


Σας εχουμε το ΦΕΚ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 324
26 Απριλίου 2010
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Βουλή των Ελλήνων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. . . . . . . . . . . . . .2
» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
» Προστασίας του Πολίτη . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Οργανισμοί − Λοιποί Φορείς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
(1)
Με την 4836/3327/13−4−2010 απόφαση του Προέδρου
της Βουλής των Ελλήνων διορίζονται σε υπάρχουσες
κενές οργανικές θέσεις ή σε συνιστώμενες, με την από−
φαση αυτή, προσωποπαγείς θέσεις κλάδων της Βου−
λής, μετά γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για τους
υπαλλήλους της Βουλής (πρακτ. 4/26−2−2010), ως δόκιμοι
υπάλληλοι και εντάσσονται κατά κλάδους, βαθμούς και
πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό, οι παρακάτω αναφε−
ρόμενοι, που έχουν τις κατά τις διατάξεις του άρθρου
39 της από 25−6−2008 απόφασης της Ολομέλειας της
Βουλής (Συν. ΡΟΓ΄, ΦΕΚ 126/A΄/2−7−2008), με τις οποίες
τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 117 (πρώην
105) του Κανονισμού της Βουλής (ΦΕΚ 51/Α/1997), όπως
ισχύει, τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις:
− Φώλα Δέσποινα του Σταματίου, σε υπάρχουσα κενή
οργανική θέση του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, με Δ΄ βαθμό
και πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό αυτό την ημερομηνία
δημοσίευσης της απόφασης διορισμού στο ΦΕΚ, 0 έτη,
6 μήνες και 1 ημέρα,

− Κασσίδης Ιωάννης του Θεοδώρου, σε υπάρχουσα
κενή οργανική θέση του κλάδου ΠΕ7 Βιβλιοθηκονόμων,
με Δ΄ βαθμό και πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό αυτό
την 31−1−2010, 0 έτη, 4 μήνες και 28 ημέρες,
− Μακρής Ιωάννης του Νικολάου, σε υπάρχουσα κενή
οργανική θέση του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, με Δ΄ βαθμό
και πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό αυτό την ημερομηνία
δημοσίευσης της απόφασης διορισμού στο ΦΕΚ, 0 έτη,
0 μήνες και 17 ημέρες,

− Μπίθας Ευστάθιος του Ιωάννη, σε υπάρχουσα κενή
οργανική θέση του κλάδου ΤΕ1 Διοικητικού, με Δ΄ βαθμό
και πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό αυτό την 31−1−2010,
0 έτη, 4 μήνες και 28 ημέρες,
− Παπαδημητρίου Μικαέλα−Ελισάβετ του Αθανασίου,
σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση του κλάδου ΔΕ1
Διοικητικού −Λογιστικού, με Δ΄ βαθμό και πλεονάζοντα
χρόνο στο βαθμό αυτό την ημερομηνία δημοσίευσης
της απόφασης διορισμού στο ΦΕΚ, 0 έτη, 1 μήνα και
11 ημέρες,

− Μπετζέλου Μαρία του Κωνσταντίνου, σε συνιστώμενη
προσωποπαγή θέση του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού − Λογι−
στικού, με Δ΄ βαθμό και πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό
αυτό την 31−1−2010,1 έτος, 2 μήνες και 25 ημέρες,
− Τζώρτζη Μαρία του Ιωάννη, σε συνιστώμενη προσω−
ποπαγή θέση του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού − Λογιστικού,
με Δ΄ βαθμό και πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό αυτό
την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης διορισμού
στο ΦΕΚ, 0 έτη, 1 μήνα και 11 ημέρες,
− Αναγνωστοπούλου Αγγελική − Χρυσοβαλάντω του
Ιωάννη, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση του κλάδου
ΔΕ1 Διοικητικού − Λογιστικού, με Δ΄ βαθμό και πλεονάζο−
ντα χρόνο στο βαθμό αυτό την ημερομηνία δημοσίευσης
της απόφασης διορισμού στο ΦΕΚ, 0 έτη, 1 μήνα και 11
ημέρες και

− Μητροσύλης Νικόλαος του Χρήστου, σε συνιστώμενη
προσωποπαγή θέση του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, με
Δ΄ βαθμό και πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό αυτό την
ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης διορισμού στο
ΦΕΚ, 0 έτη, 1 μήνα και 11 ημέρες.
(Αρ. εγκρίσεως δαπάνης Δ/νσεως Οικον. Υπηρεσιών
της Βουλής: 4840/3331/13−4−2010).
(Άρθρο 1 και 103 (πρώην 91) του Κανονισμού της Βου−
λής, Μέρος Β’ − ΦΕΚ 51/Α/10−4−97, όπως ισχύει).
Με την 4834/3325/13−4−2010 απόφαση του Προέδρου
της Βουλής των Ελλήνων διορίζονται σε υπάρχουσες
κενές οργανικές θέσεις ή σε συνιστώμενες, με την από−
φαση αυτή, προσωποπαγείς θέσεις κλάδων της Βου−
λής, μετά γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για τους
υπαλλήλους της Βουλής (πρακτ. 5/10−3−2010), ως μόνι−
μοι ή δόκιμοι υπάλληλοι και εντάσσονται κατά κλάδους,
βαθμούς και πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό, οι παρα−
κάτω αναφερόμενοι, που έχουν τις κατά τις διατάξεις
του άρθρου 39 της από 25−6−2008 απόφασης της Ολο−
μέλειας της Βουλής (Συν. POΓ΄, ΦΕΚ 126/Α΄/2−7−2008),
με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρ−
θρου 117 (πρώην 105) του Κανονισμού της Βουλής (ΦΕΚ
51/Α/1997), όπως ισχύει, τυπικές και ουσιαστικές προϋ−
ποθέσεις, ως εξής:
2525
2526 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
− Λάρδας Δημήτριος του Παναγιώτη, ως δόκιμος
υπάλληλος, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση του
κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού − Λογιστικού, με Δ΄ βαθμό και
πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό αυτό την ημερομηνία
δημοσίευσης της απόφασης διορισμού στο ΦΕΚ, 0 έτη,
0 μήνες και 6 ημέρες,

− Καλοδάνης Γεώργιος − Βάϊος του Άγγελου, ως δό−
κιμος υπάλληλος, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση
του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού − Λογιστικού, με Δ΄ βαθμό
και πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό αυτό την ημερομηνία
δημοσίευσης της απόφασης διορισμού στο ΦΕΚ, 0 έτη,
4 μήνες και 9 ημέρες,

− Μπούτσικα Αθανασία του Αλεξάνδρου, ως μόνιμη
υπάλληλος, σε υπάρχουσα κενή οργανική θέση του
κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, με Γ βαθμό και πλεονάζοντα
χρόνο στο βαθμό αυτό την ημερομηνία δημοσίευσης
της απόφασης διορισμού στο ΦΕΚ, 0 έτη, 11 μήνες και
15 ημέρες,

− Λαθύρη Πηνελόπη του Σωτηρίου, ως μόνιμη υπάλλη−
λος, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση του κλάδου
ΔΕ1 Διοικητικού − Λογιστικού, με Γ΄ βαθμό και πλεο−
νάζοντα χρόνο στο βαθμό αυτό την 7−9−2009, 3 έτη, 4
μήνες και 4 ημέρες,

− Βλάσση Γεωργία του Κωνσταντίνου, ως μόνιμη
υπάλληλος, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση του
κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού − Λογιστικού, με Γ΄ βαθμό και
πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό αυτό την ημερομηνία
δημοσίευσης της απόφασης διορισμού στο ΦΕΚ, 3 έτη,
4 μήνες και 4 ημέρες,

− Ζαμπούρου Ελένη του Βασιλείου, ως δόκιμη υπάλ−
ληλος, σε υπάρχουσα κενή οργανική θέση του κλάδου
ΔΕ2 Υπαλλήλων Γραφείου, με Δ΄ βαθμό και πλεονάζοντα
χρόνο στο βαθμό αυτό την ημερομηνία δημοσίευσης
της απόφασης διορισμού στο ΦΕΚ, 0 έτη, 1 μήνα και 3
ημέρες και

− Χατζοπούλου Γεωργία του Βασιλείου, ως δόκιμη
υπάλληλος, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση του
κλάδου ΠΕ13 Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (προσω−
ρινός), με Δ΄ βαθμό και πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό
αυτό την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης διο−
ρισμού στο ΦΕΚ, 0 έτη, 3 μήνες και 15 ημέρες.
(Αρ. εγκρίσεως δαπάνης Δ/νσεως Οικον. Υπηρεσιών
της Βουλής: 4838/3329/13−4−2010).
(Άρθρο 1 και 103 (πρώην 91) του Κανονισμού της Βου−
λής, Μέρος Β’ − ΦΕΚ 51/Α/10−4−97, όπως ισχύει).
Με την 4693/3208/12−4−2010 απόφαση του Προέδρου
της Βουλής των Ελλήνων μετατάσσεται, μετά από γνώ−
μη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για τους υπαλλήλους
της Βουλής (Πρακτικό 5/2010), επειδή έχει όλα τα τυπι−
κά και ουσιαστικά προσόντα, η Φεβρωνία − Αμαλία Δη−
μητριάδου του Ιωάννη, μόνιμος υπάλληλος της Βουλής,
από την προσωποπαγή θέση που κατέχει με Α΄ βαθμό
στον κλάδο ΔΕ3 Επεξεργασίας Κειμένου (προσωρινός),
σε υπάρχουσα κενή οργανική θέση στον κλάδο ΠΕ8 Δι−
εθνών και Δημοσίων Σχέσεων με Α΄ βαθμό, με πλεόνα−
σμα χρόνου στο βαθμό αυτό, την 4−3−2010, 0 έτη, 5 μή−
νες, 5 ημέρες.

_________________
Με εκτίμηση Νυκτερινός Επισκέπτης
Επιστροφή στην κορυφή
Επισκόπηση του προφίλ των χρηστών Αποστολή προσωπικού μηνύματος Επίσκεψη στην ιστοσελίδα του Συγγραφέα

 
Μετάβαση στη:  
Μπορείτε να δημοσιεύσετε νέο Θέμα σ' αυτή τη Δ.Συζήτηση
Μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης
Δεν μπορείτε να επεξεργασθείτε τις δημοσιεύσεις σας σ' αυτή τη Δ.Συζήτηση
Δεν μπορείτε να διαγράψετε τις δημοσιεύσεις σας σ' αυτή τη Δ.Συζήτηση
Δεν έχετε δικαίωμα ψήφου στα δημοψηφίσματα αυτής της Δ.Συζήτησης

Όλες οι Ώρες είναι GMT + 2 Ώρες